Online reklama

Online reklama

Reklama na Internete rastie doslova každým dňom. Google, Facebook, Youtube a Instagram sú najvýznamnejší súčasní predstavitelia reklamy na slovenskom Internete. Každé médium je vhodné na iný typ online propagácie, preto je veľmi dôležité zvážiť aký je váš produkt alebo služba, kto je jeho cieľová skupina a akým spôsobom sa k nemu vaši chcú dostať.

Zjednodušene môžeme reklamu na internete rozdeliť takto:

  • Reklama na Google: Vhodná predovšetkým pre tovary a služby po ktorých existuje reálny dopyt. Má krátky nákupný cyklus a preto sú návštevníci z nej najhodnotnejší.
  • Reklama na Facebooku: Väčšinou používaná na oslovenie mladšej cieľovky za účelom ponúknutia služby alebo budovania povedomia o značke. Nemá až dobrý priamy predajný efekt, ale dokáže dokonale zacieliť špecifické publikum. Väčšinou vyžaduje aj dobrú komunikáciu na Facebook stránke.
  • Reklama na YouTube: YouTube je televízia budúcnosti. Pokiaľ uvažujete nad brandingom videom, YouTube je povinnosť.
  • Reklama na Instagrame: Instagram je štýlový a krásny a tak musí vyzerať aj produkt, ktorý na ňom chceme propagovať.

Tak ako rastie online reklama, rastú aj jej možnosti a s nimi aj komplexnosť. Už nejde len o kliknutia a zobrazenia. Aj keď návštevnosť je základom zisku, dnes dokážeme zmerať nielen počet objednávok z reklamy na internete, ale aj ich hodnotu a tým priamo návratnosť vašej investície.

Podrobíme vaše stránky kontrole a vypracujeme vám SEO audit

SEO Audit je proces analýzy webu, pri ktorom sa zisťuje, ako web zodpovedá štandardným postupom SEO po technickej stránke, z hľadiska obsahu ale aj iných aspektov. Výstupom SEO auditu je dokument pre zadávateľa, ktorý obsahuje zoznam zistení spolu s navrhovaným spôsobom ich nápravy.